T.C. BAŞBAKANLIK     Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü